Egyszerű reklamáció

A Mediwears termékei kiváló minőségűek, azonban mi ugyanúgy kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettséggel tartozunk termékeink tekintetében, mint a klasszikus üzletek. Termékeinkkel kapcsolatos esetleges reklamációt a lehető legrövidebb idő alatt igyekszünk megoldani.

Kellékszavatosság

Vásárló hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. A Ptk. szerint hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kereskedő felel az áru minden hibájáért, amit a vásárló átvételkor vagy a használat során fedez fel a szavatossági idő alatt és amely a teljesítés időpontjában is fennállt. Mindez nem vonatkozik a figyelmetlen használattal, vagy más mechanikus úton a vásárlónál keletkezett hibára. Reklamációt e-mailben vagy levélben fogadunk el.

Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A kellék- és termékszavatossági kötelezettséggel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételekben találnak

Az áru visszaküldése REKLAMÁCIÓ ESETÉN

A hibás terméket vissza kell juttatni nekünk reklamációs címünkre: Mediwears, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond út 22. III. sz. Markusovszky Lajos Kollégium, recepció

A hibás terméket kérjük küldje el postai úton fenti címünkre, mi pedig visszautaljuk Önnek a postaköltség díját egy Ön által megadott bankszámlaszámra, melyet a lenti reklamációs formanyomtatványon feltüntethet. Az erre való igényt szintén kérjük feljegyezni a formanyomtatványra. Utolsó sorban pedig ahhoz, hogy postaköltségét visszatérítsük Önnek, legyen kedves e-mailben elküldeni nekünk egy képet a feladói bizonylatról.

Kérjük, hogy e-mailben az info@mediwears.hu címre küldje el a jelen tájékoztató alján található reklamációs formanyomtatványt kitöltve, amelyben kiválaszthatja a visszaküldés okát. Amennyiben az „Egyéb” (6-os számú) opciót választja, kérjük indokolja meg. Ne feledkezzen el megadni elérhetőségét, beleértve e-mail címét, telefonszámát, hogy a reklamáció menetéről folyamatosan tájékoztathassuk.

Következő lépésként válassza ki, hogy mit szeretne, a cég hogyan járjon el reklamációs ügyében.

Amint beérkezik hozzánk a csomag (amely nagyjából egy – másfél hetet vesz igénybe), e-mailben értesítést küldünk Önnek és ezután a kollégák igyekeznek minél hamarabb lebonyolítani a reklamáció folyamatát.

A reklamált terméket nem szükséges konkrét személynek postázni. Minden reklamációt azonnal átvizsgálunk, és erről a vásárlót folyamatosan tájékoztatjuk.

A reklamáció eredményéről e-mailben értesítjük.

Szerződéskötésre  vonatkozó tájékoztatás
Minden beérkezett rendelés alapján létrejött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar, arra a magyar jog irányadó. A megkötött szerződést nem iktatják, de utólag hozzáférhető lesz a megrendelés online felületén. A létrejött szerződésre elsődlegesen jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. Eladó félnél nem áll rendelkezésre az Fttv. szerinti magatartási kódex.

Az áru visszaküldése ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ESETÉN

Megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, vagyis olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Ehhez a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található nyilatkozatmintát is felhasználhatja. A Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az Eladó ez esetben köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (visszaküldésével) kapcsolatban felmerülő közvetlen költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A megrendelés átvételekor a Megrendelő szemrevételezi a rendelt terméke(ke)t és az átadás-átvételről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben Megrendelő igazolja, hogy a rendelt terméket hiánytalan mennyiségben és sérülésmentesen átvette. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.

Kérjük, hogy e-mailben az info@mediwears.hu címre küldje el a jelen tájékoztató alján található adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványát kitöltve!

A reklamáció formanyomtatványt ide kattintva töltheti le

Az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványát ide kattintva töltheti le

Reklamációs cím

Mediwears

4032 Debrecen

Móricz Zsigmond út 22. III. sz. Markusovszky Lajos Kollégium, recepció